กิจกรรมกีฬาภายในบริษัท บางกอกโซป คัฟ 2018

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ครอบครัวบางกอกโซป ได้จัดกีฬาสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ณ ลานกิจกรรมบริษัทบางกอกโซป