กระบวนการผลิต

กระบวนการผสม

การผสม คือการนำส่วนผสมต่างชนิดมารวมกันและให้เฉลี่ยเข้ากันโดยการใช้การเคลื่อนที่คลุกเคล้ากันจนได้สภาพการผสมที่ต้องการ โดยการหมุนใบกวน ในถังจะทำให้สารกระแทกและเสียดสีกัน เมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งจะผสมเข้า

กระบวนการตัดแต่ง

การผสม คือการนำส่วนผสมต่างชนิดมารวมกันและให้เฉลี่ยเข้ากันโดยการใช้การเคลื่อนที่คลุกเคล้ากันจนได้สภาพการผสมที่ต้องการ โดยการหมุนใบกวน ในถังจะทำให้สารกระแทกและเสียดสีกัน เมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งจะผสมเข้า

กระบวนการเครื่องอัด

การผสม คือการนำส่วนผสมต่างชนิดมารวมกันและให้เฉลี่ยเข้ากันโดยการใช้การเคลื่อนที่คลุกเคล้ากันจนได้สภาพการผสมที่ต้องการ โดยการหมุนใบกวน ในถังจะทำให้สารกระแทกและเสียดสีกัน เมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งจะผสมเข้า

กระบวนการปั้มขึ้นรูป

การผสม คือการนำส่วนผสมต่างชนิดมารวมกันและให้เฉลี่ยเข้ากันโดยการใช้การเคลื่อนที่คลุกเคล้ากันจนได้สภาพการผสมที่ต้องการ โดยการหมุนใบกวน ในถังจะทำให้สารกระแทกและเสียดสีกัน เมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งจะผสมเข้า

กระบวนการแพ็คสินค้า

การผสม คือการนำส่วนผสมต่างชนิดมารวมกันและให้เฉลี่ยเข้ากันโดยการใช้การเคลื่อนที่คลุกเคล้ากันจนได้สภาพการผสมที่ต้องการ โดยการหมุนใบกวน ในถังจะทำให้สารกระแทกและเสียดสีกัน เมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งจะผสมเข้า

กระบวนการบรรจุสินค้า

การผสม คือการนำส่วนผสมต่างชนิดมารวมกันและให้เฉลี่ยเข้ากันโดยการใช้การเคลื่อนที่คลุกเคล้ากันจนได้สภาพการผสมที่ต้องการ โดยการหมุนใบกวน ในถังจะทำให้สารกระแทกและเสียดสีกัน เมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งจะผสมเข้า